زهرا صالحی

سلام به روی ماهتون، من زهرا صالحی‌ام. بیشتر با آبرنگ تصویرگری میکنم ?
امیدوارم این استیکر ها بیان پیشتون و هر روز نگاهشون کنین و بهتون انرژی بدن.?‍‍‍‍‍