امیر علی

خاص بودن رو نمیشه جعل کرد ! حتی با یه استیکر ساده هم میشه خاص بود …‌
من امیرعلیم عاشق طرح های متفاوت!
برای اینکه غیرقابل جایگزین باشی، همیشه متفاوت باش …