ملیکا عموییان

سلام:))
من هیچ‌وقت هنر نخوندم اما همیشه کنار جزوه هام نقاشی میکشیدم!دلم میخواد یه روز تو پیکسار کار کنم.