مرتضی هاشمی

من مرتضی هاشمی هست کارتونیست فوتبالی، امیدوارم طرح های من براتون جذاب باشه ❤️?

در ضمن یک آرسنالی دو آتیشه هستم!

once a gunner always a gunner